Nieuws

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de mens en diens leefomgeving en hebben al sinds eind jaren negentig oog voor preventie van milieubelasting. Ook in de komende jaren willen wij als “schoon bedrijf” kwaliteitsdrukwerk (blijven) leveren. Hiertoe is een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem van...

Afgelopen winter verliep voor het Scandinavisch gebied wisselend en zacht en is er een slechte bereikbaarheid van productiebossen ontstaan. Zaagmachines kunnen door de vooral drassige grond niet bij de productiebossen komen. Papierfabrieken lopen leeg op hun voorraad benodigde pulp. Hierdoor is er dit jaar schaarste...

C.H.F. Wöhrmann vestigde zich in 1856 als boekbinder in Zutphen. In 1983 werd het predikaat Koninklijk toegekend. Sinds 1999 maakte het bedrijf deel uit van de Franse multinational Groupe CPI. In oktober 2016 werd Wöhrmann BV overgenomen door De Boekgroep. Met deze strategische overname ontstond, in...

Bent u geinteresseerd in een functie binnen ons bedrijf. Bekijk dan hier de mogelijke vacatures....

De Boekgroep BV en CPI hebben overeenstemming bereikt waarbij de Boekgroep BV per 1 oktober 2016 alle aandelen van Koninklijke Wöhrmann, over zal nemen. De Boekgroep BV bestaat uit Bariet BV uit Steenwijk en Ten Brink Offset BV uit Meppel. Met deze strategische overname ontstaat, in...

Ook dit jaar heeft Wilco weer ruimschoots voldaan aan de eisen welke gesteld worden voor certificering conform ISO 9001, ISO 14001, FSC ®, ISO 12647-2 en ISO 12647-7. Ook de voorwaarden benodigd om te komen tot een CO2 neutrale productie zijn weer volledig ingevuld. Daarnaast zijn...

De verkoop van het papieren boek raakte door de crisis in een vrije val maar die is nu gestuit. In 2015 begon een voorzichtige opmars en die zet door, blijkt uit de jongste cijfers van marktanalist GfK: de omzet zat in mei alweer iets meer...

Op 18 december 2015 is de nieuwe website van Wilco gepubliceerd. Wilco is binnen de combinatie met Bariet en Ten Brink de specialist voor het hardgebonden boek in zowel zwart-wit als full colour. Wij hopen dat u middels deze nieuwe website een helder beeld krijgt wat Wilco voor u...

Wilco voelt zich als producent van drukwerk mede verantwoordelijk voor haar natuurlijke omgeving en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan ook opgenomen in haar beleidsnotitie waardoor het een belangrijk onderdeel is geworden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast de stappen die reeds in een eerder stadium...

Speciaal voor de lesmethode “De Leesleeuw” van Uitgeverij Zwijsen is een korte film gemaakt waar de volledige productie van een boek op een eenvoudige manier wordt toegelicht. Met dank aan Uitgeverij Zwijsen. Klik hier om deze film te kijken....