Frank van Zijl vertrekt na ruim 17 jaar bij Wilco

Frank van Zijl vertrekt na ruim 17 jaar bij Wilco

Op 1 januari 2022 zal Frank van Zijl stoppen met zijn functie als algemeen directeur van Wilco. Frank begon in 2004 waarbij hij als interim manager verantwoordelijk was voor de integratie van Hentenaar boek in Drukkerij Wilco. Na deze succesvolle integratie heeft Frank zich intensief bezig gehouden met de professionalisering en structurering van de Wilco organisatie. Daarnaast heeft Frank zich actief bemoeid met verschillende overnames en integraties van meerdere bedrijven.

Eind 2020 heeft Frank aangegeven zijn carrière een andere invulling te willen geven en is in goed onderling overleg besloten dat de verhuizing van de activiteiten van Meppel naar Amersfoort zijn laatste klus voor Wilco zal zijn. Wat begon als een interim klus van 3 maanden is uiteindelijk een carrière van 17,5 jaar geworden. Wij zijn Frank dankbaar voor de rol die hij heeft gespeeld in het groeiproces van de Wilco organisatie. Frank zal niet helemaal uit beeld zijn want ook in de toekomst hopen we gebruik te maken van Frank zijn ervaring bij eventuele acquisities. De taken van Frank zullen worden overgenomen door de overige directieleden

Frank: “we hebben in de afgelopen jaren een enorme reis doorgemaakt binnen Wilco en hebben van 2004 tot nu een groei doorgemaakt van 140 naar 500 medewerkers. Wilco staat aan de vooravond van de oplevering van een nieuw pand in Amersfoort en is hiermee klaar voor de toekomst. De investeringen van het bedrijf geven aan dat er nog volop geloof is in het papieren boek en tijdschrift. Ik ben blij hier mede vorm aan gegeven te hebben en geef het stokje met een gerust hart over aan het zittende management.”