CO2 neutraal produceren bij Wilco

CO2 neutraal produceren bij Wilco

Wilco voelt zich als producent van drukwerk mede verantwoordelijk voor haar natuurlijke omgeving en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan ook opgenomen in haar beleidsnotitie waardoor het een belangrijk onderdeel is geworden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast de stappen die reeds in een eerder stadium zijn genomen (zoals ISO 14001, FSC ®, warmte terugwin installaties en groene stroom) is in 2011 de Carbon Footprint van het gehele proces bepaald. Hiermee is inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 uitstoot door de bedrijfsvoering wordt veroorzaakt. per 1 juli 2011 kunnen wij de claim neerleggen dat al uw producties CO2-neutraal geproduceerd worden. De volledige CO2 uitstoot welke vrijkomt bij het productieproces binnen ons bedrijf (inclusief woon-werkverkeer van onze medewerkers) tot en met het afleveren door onze eigen wagens op uw afleveradres wordt gecompenseerd.

CO2-compensatie vindt plaats door de inzet van CO2-credits die tegenover de uitstoot van Wilco worden geplaatst. Wilco gebruikt zgn. VCS-credits om haar CO2-uitstoot te compenseren. Dat zijn hoge kwaliteits-credits die, als gevolg van duurzame energie productie (zoals bijvoorbeeld wind- en waterenergie), alleen onder strenge internationale regelgeving mogen worden uitgegeven. Alleen duurzame energie projecten die voor de start voldoen aan al deze eisen, mogen tijdens de productie van die schone energie deze VCS-credits verkopen.

Naast het neutraliseren van het energieverbruik van Wilco heeft CO2-compensatie via VCS-credits twee doelstellingen:

  1. starten van duurzame energie projecten in ontwikkelingslanden;
  2. sociale aspecten voor de lokale bevolking zoals werkgelegenheid, scholing, medische verzorging e.d.

Wilco compenseert haar CO2-uitstoot door een investering in een kleinschalige waterkrachtcentrale in India. De CO2-compensatie wordt verzorgd door Groenbalans.