Auteur: Wilco

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de mens en diens leefomgeving en hebben al sinds eind jaren negentig oog voor preventie van milieubelasting. Ook in de komende jaren willen wij als “schoon bedrijf” kwaliteitsdrukwerk (blijven) leveren. Hiertoe is een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem van...

Ook dit jaar heeft Wilco weer ruimschoots voldaan aan de eisen welke gesteld worden voor certificering conform ISO 9001, ISO 14001, FSC ®, ISO 12647-2 en ISO 12647-7. Ook de voorwaarden benodigd om te komen tot een CO2 neutrale productie zijn weer volledig ingevuld. Daarnaast zijn...

Op 18 december 2015 is de nieuwe website van Wilco gepubliceerd. Wilco is binnen de combinatie met Bariet en Ten Brink de specialist voor het hardgebonden boek in zowel zwart-wit als full colour. Wij hopen dat u middels deze nieuwe website een helder beeld krijgt wat Wilco voor u...

Wilco voelt zich als producent van drukwerk mede verantwoordelijk voor haar natuurlijke omgeving en heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dan ook opgenomen in haar beleidsnotitie waardoor het een belangrijk onderdeel is geworden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast de stappen die reeds in een eerder stadium...

Speciaal voor de lesmethode “De Leesleeuw” van Uitgeverij Zwijsen is een korte film gemaakt waar de volledige productie van een boek op een eenvoudige manier wordt toegelicht. Met dank aan Uitgeverij Zwijsen. Klik hier om deze film te kijken....